Danh mục

Liên kết Facebook

Các khóa đào tạo


 

 

 

 

Liên kết website

Video giới thiệu

Trang nhất » Giới thiệu

Thông tin tuyển sinh các lớp ngắn hạn - Khai giảng Tháng năm 2020

Quang cao giua trang

Cao Đẳng Nghề Cần Thơ: Vững bước tương lai bằng lối đi riêng

Cao Đẳng Nghề Cần Thơ: Vững bước tương lai bằng lối đi riêng

Thời gian qua chất lượng và hiệu quả đào tạo Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ đã có những bước chuyển biến tích cực. Hàng năm học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp, các ngành nghề đào tạo điều gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động…

Cao Đẳng Nghề Cần Thơ: Vững bước tương lai bằng lối đi riêng

Cao Đẳng Nghề Cần Thơ: Vững bước tương lai bằng lối đi riêng

Thời gian qua chất lượng và hiệu quả đào tạo Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ đã có những bước chuyển biến tích cực. Hàng năm học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp, các ngành nghề đào tạo điều gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động…

 

Đối tác